Asutus: AS Kosu-E
Avaldatud: 03.02.2008 17:10

Mart Metstak
Seotud konsultatsioon: Töölepingu seadus

Väikeettevõtjana, millel on vähe töötajaid ning mille tootmiskuludest moodustavad põhiosa tööjõukulud, pooldan töölepingu seaduse eelnõu põhimõtteid, sealhulgas ka suut vastuseisu leidnud koondamise osa. Senine kohustus 8 kuu palga ja asjakohaste maksude tasumiseks töötajatele mingi majandustegevuse lõpetamisel muudab paljud ettevõtted maksujõuetuks ja nagu elu näitab ka töötajad ilma oodatud tasuta kuna riik hüvitab vaid saamata palga. Ka jääb arusaamatuks, millistest allikatest tuleb tasuda peale "poe kinnipanekut" väikelaste emadele, kellele ei ole tööd ja keda ei saa koondada. Teadmata töötukassa võimalusi, teen siiski ettepaneku jätta jõusse eelnõus olev tööandja kohustus max 1 kuu suuruse koondamishüvitise osas ja vajadusel suurendada seda hüvitist töötukassa arvelt ning leida mingi lahendus väikelaste emade toetamiseks, kui ettevõte on sunnitud lõpetama mõnel alal tegevuse. Seoses töölepingu seaduse aruteluga teen ettepaneku ka eelnõu või sellega seonduva täiskasvanute koolituse seadusese muutmiseks selliselt, et õppepuhkuse eest ei tasu tööandja. Ettepaneku ajendiks on: lisanduv tööjõukulu, mis tuleb maksta õppepuhkusel viibivale töötajale ja asjakohasteks maksudeks, lisakulud puuduva töötaja asendamiseks (ületunnid, ajutiste töötajate vormistamine, osutatavate teenuste mahu vähenemine jmt), töötajate ebavõrdne kohtlemine - sisuliselt jagunevad õppimisega kaasnevad kulud ja kohustused mitteõppivatele töötajatele, kuna õppimaasumist ei kooskõlastata tööandjaga ei ole võimalik selliseid kulusid ning töökorralduse muutusi ka kavandada, õpitav eriala ei pruugi olla seotud tööandja majandustegevusega. Samas olen veendunud, et õppimist tuleb igakülgselt toetada, kuid leida selleks teised rahalised allikad.
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta