Jaanus Nurmoja Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 27.01.2008 15:32

Jaanus Nurmoja
Seotud konsultatsioon: Töölepingu seadus

Töölepingu seaduses ettenähtud puhkusetingimuste muutmiseks võrdväärseks avaliku teenistuse seaduses sätestatuga on minu ettepanek teha vähemalt nendes paragrahvides järgmised muudatused: § 55. Eeldatakse, et töötajal on õigus iga-aastasele puhkusele kestusega vähemalt 25 tööpäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. § 56. Alaealise põhipuhkus Kui töötaja on alaealine, on põhipuhkuse kestus 30 tööpäeva. § 57. Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus Kui töötajale on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel, on põhipuhkuse kestus 30 tööpäeva. Leian, et 5-nädalane puhkus on optimaalne, 4-nädalane liiga lühike.
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta