Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 17.01.2008 09:54

Anneli niinemets
Seotud konsultatsioon: Töölepingu seadus

Koondamishüvitis on on eriti ääremaadel ja väikelinnades ainus võimalus ellu jääda, kuni jälle uue töökoha leiab. Tallinnas on võibolla see lihtsam, lihtsam ka ümberõppe korras uus töökoht saada, väikelinnas see nii ei ole. Töötuhüvitis on ju ainult 40-50% senisest palgast, elukallidus aga suureneb ja isiklikult arvan, et hinnad tõusevad suuresti ka ettevõtjate ahnusest saada võimalikult suurt kasumit võimalikult väheste vahenditega (kuigi selline ainult kasumile orienteeritus arenenud maailmas on juba minevik). Elan ise sellises väikelinnas, kus on ainsad suuremad tööpakkujad õmblusvabrik, juhtmetehas, puidutöötlemisettevõte. Töö leidmine sõltub meil mitte oskustest ja teadmistest, vaid pigem isiklikest tutvustest. Pole õige panna ettevõtja riski töövõtja õlgadele. Töövõtja annab ju ettevõttes oma tööpanuse ja ei ole vastutav ettevõtte edu või mitte edukuse eest (selle eest vastuatb siiski omanik või juhtkond). Koondamise osas võiks kompromissina olla etteteatamisaeg alates 1-aastase staaźiga töötajatel max 1 kuu ja koondamishüvitis alates 4-aastase staaźiga töötajatel max 4 kuud. Vähema staaźiga töötajatel võib see siis proportsionaalselt olla väiksem.
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta