Asutus: Eesti Noorteühenduste Liit
Avaldatud: 27.09.2007 15:56

Marit Valge
Seotud konsultatsioon: Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011

Eesti Noorteühenduste Liit teeb ettepaneku lisada peatüki Konkurentsivõime alapeatüki Konkurentsivõimaline haridus lõppu (lk 14) järgmised seisuklohad:

1. Eesti on seisukohal, et Euroopa Liit peab soodustama noorte osalemist otsustusprotsessides kõigil tasanditel (kool, omavalitsus, riik, Euroopa Liit) noortele sobival (atraktiivsel) viisil.

2. Vabatahtlikku tööd tuleb Euroopa Liidus senisest enam väärtustada ning tunnustada seda teadmiste ja oskuste omandamise vaatenurgast võrdselt palgatööga. Vabatahtlikuna töötajatele tuleb tagada sarnased õigused ja sotsiaalsed garantiid kui on tavatöötajatel.

3. Euroopa Liidul tuleb töötada selle nimel, et lisaks kõrgharidusele tunnustaks liikmesriigid ka teistes (liikmes)riikides omandatud põhi-, kesk- ja kutseharidust ning mitteformaalset haridust.
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta