Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 10.08.2008 15:45

Toivo E
Seotud konsultatsioon: Igaühe õigused e-riigis

Mõned mõtted...

* Mitte ainult e-teenused ei ole olulised vaid ka m-teenused.

* Küsimus ei olegi teenuse vormis vaid selle hinnas. Kas detailne ilmaprognoos peaks olema talunikele tasuta?

* „Igaühel on õigus valida, mil viisil ta avalikku teenust tarbib ja ametiasutusega suhtleb.” Kas peaks olema? Kui mingi teenuse e-teenuseks muutmine läheb maksma üüratu summa raha ja sellel on 10 kasutajat ...

Ehk ma esitaks alternatiivse väite. ”Kõik teenused ei peaks olema e-teenused, kuid mõned peaksid olema e-teenused.” Seal kus mahud on suured (avalduste arv, potentsiaalselt huvitatud kodanikke) või on näha kulude kokkuhoidu.

* peamised „teenused“ mida tavakodanik „tarbib“ „luukase“ politsei, õpetaja ja arsti poolt. Ennem e-teenuste kvaliteedimääratlust peaks pigem kirja panema mida võib kodanik oodata nende teenuste osas. See kas üks vormular liigutatakse paberi või bittide kujul, see ei ole väga oluline.

* radikaalsemalt mõeldes. eesti riik peaks ostma sisse ühe raamatupidamise, veebihalduse ja dokumendihalduse lahenduse. Kasutama seda nii ministeeriumide kui valdade tasandil. Praegu toimub eri süsteemide lappimine ja ühildamine.

* „Inimesel on õigus osaleda ühiskonda tervikuna ning teda ennast puudutavate otsuste tegemisel. Riik ja kohalik omavalitsus toetavad inimeste kaasamist otsustusprotsessi, tagavad inimeste õigeaegse teavitamise ning loovad inimestele keskkonna arvamuse avaldamiseks.”

Mida tähendab kaasamine? „Kuulame ära, noogutame, kuid midagi ette ei võta“?

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta