Reede, 21. jaanuar 2022
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Arvamusavaldused 
Arvamusavaldus
  Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 10.08.2008 15:45

Toivo E
Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seotud konsultatsioon: Igaühe õigused e-riigis
Mõned mõtted...

* Mitte ainult e-teenused ei ole olulised vaid ka m-teenused.

* Küsimus ei olegi teenuse vormis vaid selle hinnas. Kas detailne ilmaprognoos peaks olema talunikele tasuta?

* „Igaühel on õigus valida, mil viisil ta avalikku teenust tarbib ja ametiasutusega suhtleb.” Kas peaks olema? Kui mingi teenuse e-teenuseks muutmine läheb maksma üüratu summa raha ja sellel on 10 kasutajat ...

Ehk ma esitaks alternatiivse väite. ”Kõik teenused ei peaks olema e-teenused, kuid mõned peaksid olema e-teenused.” Seal kus mahud on suured (avalduste arv, potentsiaalselt huvitatud kodanikke) või on näha kulude kokkuhoidu.

* peamised „teenused“ mida tavakodanik „tarbib“ „luukase“ politsei, õpetaja ja arsti poolt. Ennem e-teenuste kvaliteedimääratlust peaks pigem kirja panema mida võib kodanik oodata nende teenuste osas. See kas üks vormular liigutatakse paberi või bittide kujul, see ei ole väga oluline.

* radikaalsemalt mõeldes. eesti riik peaks ostma sisse ühe raamatupidamise, veebihalduse ja dokumendihalduse lahenduse. Kasutama seda nii ministeeriumide kui valdade tasandil. Praegu toimub eri süsteemide lappimine ja ühildamine.

* „Inimesel on õigus osaleda ühiskonda tervikuna ning teda ennast puudutavate otsuste tegemisel. Riik ja kohalik omavalitsus toetavad inimeste kaasamist otsustusprotsessi, tagavad inimeste õigeaegse teavitamise ning loovad inimestele keskkonna arvamuse avaldamiseks.”

Mida tähendab kaasamine? „Kuulame ära, noogutame, kuid midagi ette ei võta“?

Arvamusavaldust on loetud 5178 korda
Vastused: Abiinfo

Tere Toivo,

täname Teid arvamusavalduse eest. Dokumendi "Igaühe õigused e-riigis" puhul toimub osale.ee-st saadud ettepanekute arutelu harta toimkonnas pärast 16. augustit, so pärast avalikustamise lõppu, ning seejärel teavitame kaasatuid nende ettepanekute arvestamisest või mittearvestamisest. Järgnevalt mõned selgitused Teie mõtetele.

1. Esimene märkus, et lisaks Internetile arendataks ka m-teenuseid, on kooskõlas ka Harta toimkonna arvamusega, mille kohaselt infot peab saama vahetada ja töödelda elektrooniliselt. Kas see toimub Interneti ja/või m-teel, sõltub ametiasutuse valikust, mida ta peab olema valmis põhjendama. Kaalume esimese põhimõtte esimese kriteeriumi sõnastuse muutmist viisil, et see vaid Internetile ei osutaks.

2. Väide, et igaühel on võimalik valida suhtluskanalit, ei saa olla absoluutne ja järgmises hindamiskriteeriumis sisaldub mööndus, et kui ka ametiasutus eri suhtluskanaleid ei kasuta, peab ta seda põhjendama. Põhjendus võib olla vähene kasutajaskond, liigsed kulud vmt.

Ka Teie rõhuasutus tundub vastuvõetab ja kaalume selle sobivust ja võimalikku sõnastust.

3. Teenuste sisu kirjeldamine on kohustuslik kõigile ametiasutustele teenusstandardite kehtestamise käigus. Praegu avalikustatud e-teenuste harta teenuse sisu osas soovitusi ei anna. Teenuste standarditete ja minimaalsete kvaliteedinõuete kohta leiab materjali veebilehelt  http://www.fin.ee/?id=7338

4. Teie mõte, et kasutada riigis ühte elektroonilist lahendust võimalikult ulatuslikult, ühtib riigi eesmärgiga püüda infosüsteemide toimimisel saavutada erasektorile omast ratsionaalsust. Samas ei saa avaliku sektori infosüsteemide efektiivsust mõõta vaid erasektori meetoditega (investeeringute tasuvusega). Riigi kohustus on samal ajal näiteks ka ettevõtluse soodustamine. Riigihangete kaudu osalemine riigi kui terviku vajadusi rahuldavate infosüsteemide rajamises on väljakutse Eesti IT sektorile.

Eestis on eesmärgiks võetud infosüsteemide seostamine ühtseks elanikkonda ja organisatsioone teenindavaks loogiliseks tervikuks. See nõuab riigis selgete reeglite ja kokkulepete fikseerimist ja ühise vahetarkvara kasutamist. Nimetatud põhimõtted on kirjas Riigi IT koosvõime raamistikus (vt http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik2_0.pdf ).

5. Kaasamise hea tava kohaselt (http://www.valitsus.ee/brf/?id=34190) teavitatakse kaasatud osapooli kaasamise tulemusest ning ettepanekute esitajad saavad vastuse, milles sisalduvad kõik esitatud, nii aktsepteeritud kui ka tagasilükatud ettepanekud. Ettepanekute tagasilükkamist põhjendatakse.

Harta toimkond

Muudetud moderaatori poolt 11.08.2008 kell 14:12
Riigikontroll | 11.08.2008 | 12:36 | Harta toimkond

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale