Teisipäev, 7. detsember 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Teadete postitamine 

error Palun registreeru või logi sisse

Avatud konsultatsioonid Abiinfo
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Marju Loonurme
Kestvus: 03.12 2021 kuni 16.12 2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab avalikuks konsultatsiooniks Eesti riikliku tehisintellekti alase tegevuskava ehk kratikava aastateks 2022-2023. Käesolev kratikava on jätk eelnevale, aastatel 2019-2021 ellu viidud Eesti tehisintellekti strateegiale.

Siseministeerium / Zanna Arhipova
Kestvus: 02.12 2021 kuni 22.12 2021

Esitame avalikule konsultatsioonile Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027.

Siseministeerium / Zanna Arhipova
Kestvus: 02.12 2021 kuni 22.12 2021

Esitame avalikule konsultatsioonile Sisejulgeolekufondi (ISF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027.

Avalikust konsultatsioonist ootame osa võtma nii organisatsioone kui ka kodanikke, et rääkida kaasa, millega tuleks veel arvestada rakenduskava tasandil või millest peaks Siseministeerium edasiste tegevuste planeerimisel lähtuma. Pärast avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekute analüüsimist, asjakohaste ettepanekute sisseviimist rakenduskavasse ning tagasiside andmist, edastab Siseministeerium rakenduskava eelnõu Vabariigi Valitsusele. Kõigi eelduste kohaselt esitatakse rakenduskava Euroopa Komisjonile kinnitamiseks 2022. aasta I kvartalis, pärast mida on Euroopa Komisjonil selle menetlemiseks kuni kuus kuud. Seega palume silmas pidada, et tegemist on strateegiadokumendi eelnõuga, milles vajadusel tehakse muudatused nii vastavalt avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekutele, kui ka Euroopa Komisjoniga peetavatele läbirääkimistele. Juhime ka tähelepanu, et rakenduskava on koostatud kindla ülesehituse alusel, järgides mh Euroopa Liidu poolt seatud sisu ja vormi nõudeid.

Lõppenud konsultatsioonid Abiinfo
Rahandusministeerium / Katrin Tael
Kestvus: 24.05 2021 kuni 04.06 2021

Taastekava esialgne eelnõu on elav töödokument, mille alusel toimuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga ning mille lõppversiooni valmimisel on võimalik kõigil kuni 4. juunini 2021 kaasa rääkida, saates ettepanekud aadressile eurotoetused@fin.ee. Kava lõppversioon esitatakse juunis Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ning seejärel Euroopa Komisjonile menetlemiseks.

Riigikantselei / Kertu Künnapuu
Kestvus: 05.04 2021 kuni 16.04 2021

Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile „Eesti 2035“ tegevuskava, mis koondab vajalikud muutused ning olulisemad reformid riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ kirjeldatud Eesti aluspõhimõtete hoidmiseks, strateegiliste sihtide saavutamiseks ja arenguvajadustele vastamiseks. Tegevuskavas esitatakse muudatuste sisu, nende eestvedajad ning kaasvastutajad.

Vajalikud muutused on seotud viide temaatilisse kimpu: oskused ja tööturg; rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse; majandus ja kliima; ruum ja liikuvus; riigivalitsemine.

Riigikantselei / Kertu Künnapuu
Kestvus: 08.04 2021 kuni 16.04 2021

Riigikantselei esitab arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ (edaspidi lähtealused). Lähtealustes kirjeldatakse riigi tegevusi ja otsustusprotsessi põhimõtteid ühiskonnaelu
korraldamisel koroonaviiruse leviku ajal.

Siseministeerium / Katrin Hantsom
Kestvus: 14.12 2020 kuni 08.01 2021

Arengukava üldeesmärk on: „Eesti on kestliku rahvastikuga, sidus ja kaasav ühiskond“. Keskendutakse viiele teemale: „Kestlik Eesti“, „Sidus Eesti“, „Üleilmne eestlus“, „Kogukondlik Eesti“ ja „Nutikas rahvastikuarvestus“.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Katrin Tael
Kestvus: 30.09 2020 kuni 20.10 2020

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ (edaspidi VV määrus nr 140) ning 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise eesmärk on kehtestada meetmed üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi: sideteenus) ja üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) riigi julgeoleku huvidele vastavuse tagamiseks.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale