Reede, 21. jaanuar 2022
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027
  Siseministeerium
kestvus: 02.12 2021 kuni 22.12 2021

Zanna Arhipova
e-mail: zanna.arhipova@siseministeerium.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Esitame avalikule konsultatsioonile Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027.
Rakenduskava on strateegiline raamistik, mis on aluseks AMIFi tegevuste planeerimisele ja elluviimisele Eestis. Rakenduskavaga määratakse kindlaks põhimõtted vahendite kasutamiseks ning see on ühtlasi aluseks toetuse andmise tingimuste õigusaktide väljatöötamisele. Rakenduskavas on toodud peamised rahastamisprioriteedid ning näitajad, millega mõõdetakse rahastu tulemuslikkust valdkondlike poliitikate rakendamisel. AMIFi poliitikaeesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu rändevoogude tõhusale haldamisele ning ühise varjupaigapoliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja arendamisele vastavalt asjaomasele liidu acquis’le, järgides täielikult liidu ja liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi. AMIFi rakenduskava koosneb kolmest erieesmärgist: 1) tugevdada ja arendada kõiki Euroopa ühise varjupaigasüsteemi aspekte, 2) tugevdada ja arendada seaduslikku rännet ja edendada kolmandate riikide kodanike integratsiooni ning 3) aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu, sh edendada tagasisaatmist ja toetada taasintegreerumist kolmandates riikides. Rakenduskava sisaldab ülevaadet peamistest väljakutsetest AMIFiga seotud poliitikavaldkondades, EL tegevuskavade täitmise seisust ning riiklikest strateegiatest, mis hõlmavad AMIFi eesmärkide sihte ja suundi. Samuti on erieesmärgi kaupa kirjeldatud riigi olukord 2021. aastal, toodud Eesti prioriteedid, mida on kavas rahastada ning seatud tegevuste väljund- ja tulemusmõõdikutele vahe- ja lõpptasemed (vastavalt 2024. ja 2029. aastaks). Eestile on AMIFi rakendamiseks eraldatud 22 254 637 eurot. Kuna piirihalduse ja viisapoliitika valdkonna arendusvajadused on suured ja spetsiifilised, kasutame EL ühissätete määruse nr 2021/1060 artikli 26 lõike 1 kohast võimalust ning tõstame 5% ehk 1 112 731,85 eurot AMIFist piirihalduse ja viisapoliitika rahastusse. Kokku on AMIFi rakendamiseks aastatel 2022–2029 kasutada 21 141 905,15 eurot, millele lisatakse nõutud kaasfinantseering. AMIFi rakenduskava põhineb eelkõige „Siseturvalisuse arengukaval 2020-2030“ (STAK), mille koostamisel said kõik asjaomased sidusrühmad võimaluse aidata kaasa Eesti praeguste ja võimalike tulevaste siseturvalisusega seotud väljakutsete kaardistamisele. STAKi koostamine käis omakorda käsikäes pikaajalise riikliku katusstrateegia "Eesti 2035" ettevalmistamisega. Lisaks tugineb AMIF rakenduskava „Sidusa Eesti arengukaval 2021-2030“, mille koostamisse kaasati samuti kõik olulised valdkondlikud sidusrühmad.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale