Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõu
  Rahandusministeerium
kestvus: 24.05 2021 kuni 04.06 2021

Katrin Tael
e-mail: katrin.tael@fin.ee
telefon -
Skype: -
Taastekava esialgne eelnõu on  elav töödokument, mille alusel toimuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga ning mille lõppversiooni valmimisel on võimalik kõigil kuni 4. juunini 2021 kaasa rääkida, saates ettepanekud aadressile eurotoetused@fin.ee.  Kava lõppversioon esitatakse juunis Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ning seejärel Euroopa Komisjonile menetlemiseks.
Eesti Taastekava aluseks on Riigikogus 12.mail 2021.a. heaks kiidetud riiklik strateegia “Eesti 2035”. Taastekava on äsja valminud üleriigilise strateegia "Eesti 2035" üks lisadest,keskendudes eesmärkidele ning reformidele ja investeeringutele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF).

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e01d6dc9-7f17-4706-a784-769f0da4f46b?activity=1

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta