Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes
  Riigikantselei
kestvus: 08.04 2021 kuni 16.04 2021

Kertu Künnapuu
e-mail: riigikantselei@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Riigikantselei esitab arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ (edaspidi lähtealused). Lähtealustes kirjeldatakse riigi tegevusi ja otsustusprotsessi põhimõtteid ühiskonnaelu
korraldamisel koroonaviiruse leviku ajal.
Eesmärk on Eesti elu kiire taastumine
koroonakriisist. Lähtealused ei sisalda piirangute leevendamise kava, mida koostatakse
vastavuses lähtealustes esitatuga. Lähtealustel on kuus eesmärki, mille saavutamiseks peame
algatama tegevusi juba 2021. aastal. Samuti on lähtealustes kirjeldatud koroonaviiruse leviku
riskitasemed.
Lähtealuste koostamist koordineeris Riigikantselei, kes konsulteeris Vabariigi Valitsust
nõustava teadusnõukojaga, asjaomaste ministeeriumide ja riigiasutustega. Koostamisel on
kasutatud Riigikantselei tellitud uuringuid, Arenguseire Keskuse aruandeid ning Eesti ja teiste
riikide teadusuuringuid. Samuti on kogemusi ammutatud teiste samasisulistest dokumentidest
(sh Saksamaa, Soome, Šotimaa, Ühendkuningriik).
Palume teie arvamust ja ettepanekuid lähtealuste täiendamiseks 16. aprilliks 2021. aastal.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80f21b25-b901-48bf-940b-0116a4dbbdca?activity=2

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta