Eesti 2035
  Riigikantselei
kestvus: 05.04 2021 kuni 16.04 2021

Kertu Künnapuu
e-mail: riigikantselei@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile „Eesti 2035“ tegevuskava, mis koondab vajalikud muutused ning olulisemad reformid riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ kirjeldatud Eesti aluspõhimõtete hoidmiseks, strateegiliste sihtide saavutamiseks ja arenguvajadustele vastamiseks. Tegevuskavas esitatakse muudatuste sisu, nende eestvedajad ning kaasvastutajad. 

Vajalikud muutused on seotud viide temaatilisse kimpu: oskused ja tööturg; rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse; majandus ja kliima; ruum ja liikuvus; riigivalitsemine.
Avalikule konsultatsioonile esitatav eelnõu koosneb kahest osast:
1.	Vabariigi Valitsuse tegevuskava „Eesti 2035“ strateegia juurde, mis koondab olulisemate muutuste sisu ning nende eestvedajad ja kaasvastutajad.
2.	„Eesti 2035“ mõõdikud, milles tuuakse esile strateegia aluspõhimõtete hoidmise, strateegiliste sihtide saavutamise ja vajalike muutuste elluviimise jälgimiseks kasutatavad mõõdikud. Mõõdikute metoodika kirjeldatakse täpsemalt ja esitatakse „Eesti 2035“ veebis. 

Tegevuskava eelnõu on läbinud varasema kooskõlastuse ja avaliku konsultatsiooni ajavahemikus 15. juuni – 27. juuli 2020. aastal ning saanud Vabariigi Valitsuses põhimõttelise heakskiidu 8. oktoobril 2020. aastal. Praeguseks on tegevuskava eelnõus Riigikogu tagasiside kohaselt täpsustatud mõõdikuid, uuendatud mõõdikute algtasemeid uuenenud statistikast lähtuvalt ning täpsustatud tegevusi vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f26705e6-b24f-4d2e-8bcd-e9c0da6ed3a5?activity=2

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta