Reede, 21. jaanuar 2022
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse ju
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 30.09 2020 kuni 20.10 2020

Katrin Tael
e-mail: katrin.tael@fin.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ (edaspidi VV määrus nr 140) ning 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise eesmärk on kehtestada meetmed üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi: sideteenus) ja üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) riigi julgeoleku huvidele vastavuse tagamiseks.
Sidevõrkude turvalisuse määruse eelnõu sätestab, millised tingimused seatakse 5G ja ka muudele sidevõrkudele, et tagada nende vastavus riigi julgeoleku huvidele. Kui sideettevõtjatel on ka varasemalt olnud kohustus arvestada sideteenuse osutamisel avaliku korra ja riigi julgeolekuga, siis käesoleva määrusega täpsustatakse, kuidas peavad ettevõtjad riigi julgeoleku huve arvesse võtma. Riist- ja tarkvara ohtu riigi julgeolekule hinnatakse kasutusloa menetluses. Kasutusloa menetluses hindab riiklik küberjulgeoleku nõukogu, kas tegemist on kõrge riskiga riist- või tarkvaraga või kas selle kasutamine võib ohustada riigi julgeolekut muul põhjusel. Nõukogus on esindatud kõik asjakohased asutused ja oma arvamuse esitavad nõukogule julgeolekuasutused ja Riigi Infosüsteemi Amet. Eelnõu kohaselt rakendub kasutusloa kohustus ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara keeld riist- ja tarkvarale, mis plaanitakse kasutusele võtta pärast määruse jõustumist. Lisaks rakenduvad mõlemad olemasolevale riist- ja tarkvarale, milles võetakse kasutusele 5G või uuema mobiilsidevõrgu standardi funktsioon. Kasutusloa kohustust ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara kasutamise keeldu rakendatakse sidevõrgu eri osades erinevalt: • Kriitiliste funktsioonide (näiteks tuumikvõrgu funktsioonid) suhtes tuleb kasutusluba hakata taotlema ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara kasutamine on keelatud kohe määruse jõustumisest. • 5G ja uuemate mobiilsidevõrgu standardi funktsioonide suhtes tuleb kasutusluba hakata taotlema alates määruse jõustumisest, kuid kõrge riskiga riist- ja tarkvara lubatakse loa alusel kasutada ettepaneku kohaselt 1. jaanuarini 2024. Ettevõtjad saavad 3 aastat aega, et vajalikud muutused oma arenguplaanides ellu viia. • Muu kasutusele võetava riist- ja tarkvara (kaabelside, mobiilside vanemad generatsioonid) osas ei pea kasutusloa taotlust esitama 1. jaanuarini 2029. Pärast seda tuleb hakata uuele riist- ja tarkvarale kasutusluba taotlema ning 1. juuliks 2029 loataotlus esitada ka vahepealsel perioodil ehk pärast määruse jõustumist 1. jaanuarini 2029 kasutusele võetud riist- ja tarkvarale. Antud juhul saavad sideettevõtjad üleminekuperioodiks 10 aastat, et vajalikud muutused sidevõrkudes ära teha. Samuti kehtestatakse sideettevõtjale kogu sidetehnoloogia osas teavitamiskohustus, mille kaudu saab riik tervikliku pildi sidevõrkudes kasutuses olevast riist- ja tarkvarast, sealhulgas nendest, millele kasutusluba taotlema ei pea.“
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale