Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022
  Riigikantselei
kestvus: 13.08 2020 kuni 27.08 2020

Annika Nõmme
e-mail: annika.nomme@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Riigikantselei esitab kooskõlastamiseks „Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022“ eelnõu.
Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus, et suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust ja inimesekesksust ning kasutada selleks uusi tehnoloogiaid. Eesti liitus algatusega 2012. aastal.
AVP tegevusi viiakse ellu kaheaastaste tegevuskavadega, millest siinne on viies. Tegevused on valitud, lähtudes avalikule ideekorjele esitatud ettepanekutest ning ministeeriumite algatustest. 
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks kõikidele ministeeriumitele, arvamuse avaldamiseks peamistele partnerorganisatsioonidele ning avalikule konsultatsioonile osalusveebi osale.ee.


					

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e5560b3b-1ae0-448e-bfea-effb4895d8e2?activity=2

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta