Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“
  Riigikantselei
kestvus: 15.06 2020 kuni 27.07 2020

Eili Lepik
e-mail: eili.lepik@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Head eestimaalased!						        

Nagu kevadine koroonaviiruse põhjustatud eriolukord näitas, oleme me kõige tugevamad üheskoos tegutsedes. Seda nii kriisis kui tulevikku kavandades. Kuigi sel kevadel on kõige enam tähelepanu nõudnud kiireloomulised ülesanded, ei tohi me unustada proovikive, millel on pikaajaline mõju elule Eestis.

Esitame kooskõlastamisele riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“, mis on sündinud pea 17 000 inimese koosloomes, sealhulgas teadlased ja vabaühendused, poliitikud ja ametkond ning teised ärksad inimesed, kel on olnud soovi ja tahtmist panustada Eesti tuleviku kujundamisse. Minu siiras tänu teile selle eest!

Ootame teie ettepanekuid 27. juuliks nii „Eesti 2035“ strateegia üldosale kui ka tegevuskavale.

Eesti väärib julgeid ideid, mis viivad meie elu edasi ja tagavad, et ka viieteistkümne aasta pärast on meie inimesed arukad, tegusad ja tervist hoidvad ning me saame elada hoolivas, koostöömeelses ja avatud ühiskonnas. Me saavutame selle, kui meie majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik, elukeskkond kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne ning riik uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne.

Ma tänan teid, et kaasa mõtlete!


Lugupidamisega

Jüri Ratas
peaminister


					

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/fb4a70da-3abf-4e04-b2ba-b36ea2e2e35a?activity=2

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta