Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis
  Riigikantselei
kestvus: 10.04 2020 kuni 22.04 2020

Annika Nõmme
e-mail: annika.nomme@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Ootame Teie arvamusi tegevuskavale "Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis" hiljemalt 22. aprilliks 2020.

Aruande on koostanud Riigikantselei koostöös säästva arengu komisjoni ja säästva arengu töörühmaga.Riigikantselei kontaktisik:

Anni Lehari
strateegiabüroo nõunik
tel 5342 5363


					

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/8a67a742-c28a-4d11-a318-ee678da00c51?activity=1

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta