Töölepingu seadus
  Sotsiaalministeerium
kestvus: 10.01 2008 kuni 04.02 2008

Kati Tamm
e-mail: kati.tamm@sm.ee
telefon 626 9324
Skype: -
Töölepingu seaduse eelnõu läbirääkimised lõppesid edukalt 

Täna, 23. aprillil lõppesid edukalt sotsiaalpartnerite vahel peetud läbirääkimised töölepingu seaduse eelnõu teemal. Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, ametiühingute ja tööandjate esindajad jõudsid eelnõu sisus kokkuleppele. 

Sotsiaalministeerium saadab eelnõu kooskõlastusringile järgmise nädala alguses. Eelnõu uues variandis on arvestatud läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepetega. 

Läbirääkimised tööõiguse uuendamise teemadel on kestnud üle aasta, eelnõu teksti on partneritega arutatud alates selle aasta jaanuarist. Eelmisel kohtumisel 9. aprillil saavutati kompromisskokkulepped pea kõigis eelnõu punktides. Tänasel, 23. aprilli kohtumisel arutati lahtiseks jäänud üksikud aga olulisi teemasid.

Konsultatsiooni kokkuvõte:

Täname kõiki arvamuste ja ettepanekute esitajaid!

Vastused osalusveebis tehtud ettepanekutele on lisatud tabelina failide alla (Koondvastus).

Töölepinguseaduse eelnõu reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid nagu töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, poolte õigused ja kohustused, töö- ja puhkeaeg ning puhkus. Eelnõu läbiv põhimõte on turvaline paindlikkus nii töötajale kui tööandjale. Seda toetavad muudatused sotsiaalkindlustussüsteemis, koolitusvõimaluste ja elukestva õppe toetamises ning Tööturuameti pakutava inimese konkreetsetest vajadustest lähtuva nõustamissüsteemi laienemises.

Kehtiv Eesti Vabariigi töölepingu seadus pärineb 1992. aastast ning vajab oluliselt muutmist ja täiendamist, sest ei vasta enam nüüdisaegse tööturu vajadustele.

Eelnõu on saadetud suurele kooskõlastusringile ja see on kättesaadav ka e-õigusest aadressil: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=206768

Koondülevaate arvamustest ja ettepanekutest anname osalusveebis 4. märtsil.

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta