Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011
  Riigikantselei
kestvus: 28.06 2007 kuni 02.10 2007

Kati Kiisverk
e-mail: kati.kiisverk@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Konsultatsiooni kokkuvõte:

Täname kõiki arvamuste ja ettepanekute esitajaid!


 "Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011" dokument kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 25.10.2007. Dokumendi lõppversioon on kättesaadav siit.


Vastused kodanikeühenduste poolt tehtud ettepanekutele on lisatud tabelina.

Kutsume teid osalema arutelus, mis kujundab Eesti Euroopa Liidu poliitikat.

Euroopa Liidu liikmesriigina osaleb Eesti otsuste tegemises, mis mõjutavad elu kõikjal Euroopas ja mujalgi maailmas, kuid sealhulgas ka meil Eestis. Paljudes valdkondades saame oma tulevikku kõige paremini kujundada just koostöös teiste liikmesriikidega Euroopa Liidu tasandil. Lüües kaasa Eesti Euroopa Liidu poliitika kujundamise alases debatis, saate osaleda tulevikku puudutavate strateegiliste otsuste langetamises. 

Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2007-2011  määratleb Eesti pikaajalised huvid Euroopa Liidu eri valdkondades. Poliitikadokumendis määratletakse peamised põhimõtted, millest Eesti Euroopa Liidu poliitika lähtub. Poliitikadokumendi esialgne versioon sai 28. juunil valitsuskabineti nõupidamisel põhimõttelise heakskiidu debati alusdokumendina. Ootame arvamusavaldusi Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011 eelnõu täiendamiseks.

Riigikogu ettepanekud

Riigikogu EL asjade komisjon edastas Vabariigi Valitsusele 24. septembril Riigikogu komisjonide ja fraktsioonide arvamused ja ettepanekud " eelnõule. Arvamusi ja täiendusi esitasid kultuurikomisjon, majanduskomisjon, maaelukomisjon, põhiseaduskomisjon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu Fraktsioon, keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants, keskkonnakomisjoni liige Mark Soosaar ja väliskomisjoni liige Silver Meikar. Valitsus arutas Riigikogu ettepanekuid 4. oktoobri kabinetinõupidamisel. Riigikogu ettepanekute ja valitsuse vastustega on võimalik tutvuda siit.

Aruteluseminar Eesti Euroopa Liidu poliitikast: Solidaarsus ja huvid

Olete oodatud kaasa lööma arutelus Eesti Euroopa Liidu poliitikast aastateks 2007-2011. Millises suunas peaks Euroopa arenema? Kas Eesti huvides on võimalikult tugev või lõdvalt seotud liit? Kas ja kui sageli tuleks solidaarsuse nimel oma huvid tahaplaanile jätta? Kas energiaallikate olemasolu tagamine on iga riigi enda või kogu Euroopa ühine asi? Kuivõrd tuleb energiamajanduses arvestada keskkonna huvidega? Kas liikmesriigid on majanduses konkurendid või partnerid? Kas sotsiaalse Euroopa edasine areng on vastuolus Eesti huvidega? Mis võiks olla majanduses oluline peale siseturu liberaliseerimise? Milline peaks olema Euroopa roll maailmapoliitikas? Kus on Euroopa piirid?

Allpool on lisatud kokkuvõte 14. septembril Rahvusraamatukogus toimunud arutelust, kus osales paarkümmend kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajat. Täname kõiki osalejaid! Ootame ka kirjalikke ettepanekuid eelnõu täiendamiseks.

 

Loe ka teemakohaseid artikleid ajakirjanduses:

Europoliitikas napib kaasarääkijaid (Postimees, 04.09.2007)
Millist Euroopa Liitu me tahame?  (Virumaa Teataja, 03.08.2007)
Mis on Sinu huvid Euroopa Liidus? (Virumaa Teataja, 18.07.2007)
Kuidas ehitada tugevat Euroopat (Postimees, 10.07.2007)

Konsultatsiooni ajakava:
27.08 – vahekokkuvõte konsultatsioonist
14.09 – ümarlaud-foorum Rahvusraamatukogus
21.09 – vahekokkuvõte foorumist
30.09 – veebikonsultatsiooni lõpetamine
September-oktoober – arutelud Riigikogus
09.10 – peaministri esinemine Riigikogus
25.10 – lõpliku dokumendi heakskiitmine valitsuskabineti nõupidamisel
Oktoobri lõpp – tagasiside kõigile konsultatsioonis osalenutele

 

 

 

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta