Teisipäev, 11. mai 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht 
Avatud konsultatsioonid Abiinfo
Aktiivsed konsultatsioonid puuduvad.
Lõppenud konsultatsioonid Abiinfo
Riigikantselei / Kertu Künnapuu
Kestvus: 05.04 2021 kuni 16.04 2021

Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile „Eesti 2035“ tegevuskava, mis koondab vajalikud muutused ning olulisemad reformid riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ kirjeldatud Eesti aluspõhimõtete hoidmiseks, strateegiliste sihtide saavutamiseks ja arenguvajadustele vastamiseks. Tegevuskavas esitatakse muudatuste sisu, nende eestvedajad ning kaasvastutajad.

Vajalikud muutused on seotud viide temaatilisse kimpu: oskused ja tööturg; rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse; majandus ja kliima; ruum ja liikuvus; riigivalitsemine.

Riigikantselei / Kertu Künnapuu
Kestvus: 08.04 2021 kuni 16.04 2021

Riigikantselei esitab arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ (edaspidi lähtealused). Lähtealustes kirjeldatakse riigi tegevusi ja otsustusprotsessi põhimõtteid ühiskonnaelu
korraldamisel koroonaviiruse leviku ajal.

Siseministeerium / Katrin Hantsom
Kestvus: 14.12 2020 kuni 08.01 2021

Arengukava üldeesmärk on: „Eesti on kestliku rahvastikuga, sidus ja kaasav ühiskond“. Keskendutakse viiele teemale: „Kestlik Eesti“, „Sidus Eesti“, „Üleilmne eestlus“, „Kogukondlik Eesti“ ja „Nutikas rahvastikuarvestus“.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Katrin Tael
Kestvus: 30.09 2020 kuni 20.10 2020

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ (edaspidi VV määrus nr 140) ning 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise eesmärk on kehtestada meetmed üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi: sideteenus) ja üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) riigi julgeoleku huvidele vastavuse tagamiseks.

Riigikantselei / Annika Nõmme
Kestvus: 13.08 2020 kuni 27.08 2020

Riigikantselei esitab kooskõlastamiseks „Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022“ eelnõu.
Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus, et suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust ja inimesekesksust ning kasutada selleks uusi tehnoloogiaid. Eesti liitus algatusega 2012. aastal.
AVP tegevusi viiakse ellu kaheaastaste tegevuskavadega, millest siinne on viies. Tegevused on valitud, lähtudes avalikule ideekorjele esitatud ettepanekutest ning ministeeriumite algatustest.
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks kõikidele ministeeriumitele, arvamuse avaldamiseks peamistele partnerorganisatsioonidele ning avalikule konsultatsioonile osalusveebi osale.ee.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale