Sisestatud: 06.01.2021
Aldur Anier
Osale.ee turvaseaded
Kiire idee siia teha osale.ee SSL ühendus turvaliseks ja koduleht vajab tõsiselt uuendust. info@veebilooja.ee on email ja olen meeleldi nõus konsulteerima miks ja mida oleks vaja teha. Riigikantselei, reageerige palun, tore idee mida ellu viia.
Märksõnad: riigikantselei
Kategooria: IT ja infoühiskond

Kommentaarid:


Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee