Sisestatud: 04.06.2008
Tõnn Kask
Mitte tõsta seksi nõusolekuvanust

Hiljuti oli ajalehtedes juttu, et sotsiaalministeerium olevat teinud justiitsministeeriumile ettepaneku seks alla 16 aastastega ära keelata ( http://www.epl.ee/artikkel/430718 ).

Leian, et selline ära keelamine oleks noortele liiga represseeriv ning muudaks olukorra keerulisemaks, kui see momendil on (sest praegugi leidub noori, kes näevad neli-viis aastat vanemad välja, kui nad tegelikult on).

Väide, et Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus on võimalik 14aastasega seksuaalseid suhteid luua seadusega vastuollu minemata, ei tähenda, et Euroopas nõusolekuvanuse ühtlustamine 16 aastani oleks põhjendatud. Ka ei ole see otsene kohustus Euroopa Liidu poolt, tegemist on eelkõige sotsiaalministeeriumi algatusega. 

Minu allikad näitavad, et selliseid maasid on Euroopas küllalt palju, kus nõusolekuvanus on 14 või alla selle: http://www.avert.org/aofconsent.htm (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Age_of_Consent.png)


Märksõnad: seks nõusolekuvanus täisealine alaealine vahekord
Kategooria: Muu

Kommentaarid:


Vastus:

Sotsiaal ministeerium

Sisestatud: 7. juuli 2008

Vastuseks osalusveebist tulnud ideele

 

Antud Eesti Päevalehe artiklis (29.05.08 - http://www.epl.ee/artikkel/430718) on veidi ekslikult ja etteruttavalt välja toodud, et Sotsiaalministeerium tegi Justiitsministeeriumile ettepaneku seks alla 16aastastega ära keelata. Sotsiaalministeerium tegi hetkel üksnes ettepaneku kaaluda Karistusseadustiku § 145 (suguühendus lapseealisega) ja § 146 (sugulise kire rahuldamine lapseealisega) muutmist selliselt, et nendes käsitletav lapseealise vanus tõstetaks 14. eluaastalt 16. eluaastani. Tegemist on Sotsiaalministeeriumi poolse teema algatamisega aruteluks ning sooviga leida parimaid võimalusi laste kaitsmiseks.

 

Usume, et ennekõike on kogu ühiskonna ja Sotsiaalministeeriumi jaoks oluline laste senisest

parem kaitsmine seksuaalkuritegude eest. Arutelu selle üle, kuidas täpselt eesmärgini jõuda ning kas ja milliseid muudatusi tuleks teha karistusseadustikus, on igati oodatud ning vajalik.

Riigiametnike ning kodanikeühenduste ja noorteorganisatsioonide ühise arutelu tulemusena

soovime jõuda tulemuseni, mis pakuks lastele kaitset seksuaalkuritegude eest ning võimaldaks noortel vastavalt oma füüsilisele ja sotsiaalsele eale ning soovile alustada seksuaalelu. Aruteluni veel jõutud ei ole, kuid ettepanek on esitatud ning loodetavasti saab sügisel kõne all oleval teemal nõupidamine ka peetud.

 

Oluline on silmas pidada, et Eestis alaealiste omavahelise seksuaalsuhte alustamise eapiiri Eesti Vabariigis ei määratleta.

 

 

Lugupidamisega

 

Merle Malvet

Sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja

perepoliitika ja sotsiaalala asekantsleri ülesannetes

 

 

Koostaja:

Anniki Tikerpuu 626 9216

anniki.tikerpuu@sm.ee


Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee