Sisestatud: 14.10.2005
keith siilats
Autorioiguse seaduse muudatus
Jätkuks kommentaridele minut.ee portaalis http://www.minut.ee/article.pl?sid=05/10/13/1226250&mode=nested tundub, et praegu EAKO tegeleb selgelt mitteproduktiivse asjaga keelates ara ise tehtud subtiitrite levitamise webis. 

Et sellist olukorda vältida võiks Riigikogu parandada Autorikaitse seaduse § 13 lg 1 p 4 sõnastust: Filmi subtiitrite tegemisel ja tõlkimisele puudub autoril ainuõigus. 

Tõenäoliselt jään eesti autoritele subtiitrite tõlgetest välismaal makstav tasu alla 1000 krooni aastas. 

Lisaks on Eestis välja töötamisel automaatne inglise keelest eesti keelde tõlkimise tarkvara. Antud seadus keelustab tegelikult sellise tarkvara. Näiteks Google tõlgib praegu saksa keelseid dokumente reaalajas inglise keelde. Eesti seaduste järgi on see siis illegaalne. Eesti kultuuri ja keele alles jäämiseks oleks selline seadusemuudatus hädavajalik. 

Praegu kasutatakse Autoriõiguse seadust muutes illegaalselt allalaetava tarkvara kasutamist ebamugavamaks: videoplanetis on ainukesed "litsenseeritud" tõlked. Küll aga on nendel tiitlitel täielik "fair use", ostes amazon.com-ist filmi mida eestis ei levitata, on tõlge suureks abiks. Illegaalset downloadmist tuleks ikka muude vahenditega keelata, samamoodi nagu videomakkide omamist ei keelatud, kuigi nendega sai filme kopeerida.

Olles üle 250 kommentariga TOMi keskkonna üks enimvaadatud ideid ja kogudes lisaks veel sadu kommentare postimees.ee delfi.ee ja minut.ee lehtedelt on see idee suure ühiskondliku kõlapinnaga ja ilmselgelt kodanikele tähtis.

Kategooria: TOM Ideed

Kommentaarid:


Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee