Esmaspäev, 20. september 2021
  ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Avaleht > Vaata ideed
Sundeksemplari seaduse muutmine ja täiendamine: rahvusringhääling saajate ringi
Jaanus Nurmoja
Sisestatud: 5. september 2011
Vastatud 13. oktoober 2011
Bookmark and Share
Prindi
Saada kutse
  Vaata ideed   Hääletustulemused   Vaata vastuseid   Kommentaarid ()  
Ettepaneku sisuks on täiendada Sundeksemplari seadust nii, et saajate ringi lisanduks teatud sundeksemplaride puhul ka Eesti Rahvusringhääling. See tagaks senisest paremini uute heli- ja videosalvestiste (sh uudisteoste) jõudmise rahvusringhäälingu fono- ja videoteeki sõltumata väljaandjate turundustegevusest ja selle operatiivsusest. Sundeksemplari seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/968385?leiaKehtiv Alljärgnevalt on toodud paragrahvid, mille all muudatused toimuksid, muudetavate osade tänane sisu ja muudatusettepanekud. § 2. Sundeksemplaride kogumise eesmärk ja ülesanne (1) Sundeksemplari kogumise eesmärk on trükiste, auviste, elektrooniliste teavikute ja võrguväljaannete kui rahvuskultuuri olulise osa täieliku kogu loomine nende bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks teadustöös ja kunstiloomes. Muudatusettepanek 1: (1) Sundeksemplari kogumise eesmärk on trükiste, auviste, elektrooniliste teavikute ja võrguväljaannete kui rahvuskultuuri olulise osa täieliku kogu loomine nende bibliograafiliseks registreerimiseks, statistilise arvestuse pidamiseks, avalikuks esitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks teadustöös ja kunstiloomes. § 3. Mõisted Seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1) sundeksemplar – raamatukogudele tasuta loovutatav trükise, auvise ja elektroonilise teaviku eksemplar ning võrguväljaande koopia käesoleva seaduse §-s 2 toodud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks; Muudatusettepanek 2: 1) sundeksemplar – raamatukogudele tasuta loovutatav trükise ja võrguväljaande koopia ning raamatukogudele ja Eesti Rahvusringhäälingule loovutatava auvise ja elektroonilise teaviku eksemplar käesoleva seaduse §-s 2 toodud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks; § 12. Auviste ja elektrooniliste teavikute sundeksemplaride saajad Auviste ja elektrooniliste teavikute (§ 6 lõike 1 punkt 4) sundeksemplarid saadetakse: 1) Eesti Rahvusraamatukogule; 2) Tartu Ülikooli Raamatukogule; Muudatusettepanek 3: (1) Auviste ja elektrooniliste teavikute (§ 6 lõike 1 punkt 4) sundeksemplarid saadetakse: 1) Eesti Rahvusraamatukogule; 2) Tartu Ülikooli Raamatukogule; 3) Eesti Rahvusringhäälingule, kui auvis või elektrooniline teavik sisaldab ringhäälinguspetsiifikale vastavat taasesitamist võimaldavat informatsiooni (2) Eesti Rahvusringhäälingule loovutatava sundeksemplari tema füüsilisel kujul võib asendada sundeksemplaril oleva informatsiooniga, mis antakse Rahvusringhäälingule üle andmesidevõrgu vahendusel koos § 15 loetletud andmetega. SELETUSKIRI Muudatusettepanek 1 tuleneb asjaolust, et ringhäälingu põhitegevus auviste ja elektroonsete teavikute osas on nendes sisalduva audio- ja videomaterjali avalik esitamine, ent samas võib tegevuse hulgas olla ka bibliograafiline registreerimine (nt fonoteek), statistilise arvestuse pidamine ning auvistel ja elektroonsetel teavikutel oleva heli- ja videomaterjali kättesaadavaks tegemine teadustöös ja kunstiloomes. Muudatusettepanek 2 tuleneb ringhäälingu spetsiifikast, mille alla mahub vaid auvise ning audio- või videomaterjali sisaldava elektroonilise teaviku sisu taasesitamine. Muudatusettepanek 3 lisab sundeksemplari saajate ringi Eesti Rahvusringhäälingu, nähes ühtlasi ette võimalust kasutada seaduse täitmiseks kaasaegseid sidevahendeid (seega võimaldades täita seadust ühtaegu minimaalsete logistiliste pingutustega ja keskkonnasäästlikult.
Märksõnad: kultuur, sundeksemplar, infotehnoloogia
Kategooria: Määramata

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta Seadused