Esmaspäev, 20. september 2021
  ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Avaleht > Vaata ideed
KOV ressursside kuritarvitamise piiramine
A. R.
Sisestatud: 14. oktoober 2009
Vastatud 5. veebruar 2010
Bookmark and Share
Prindi
Saada kutse
  Vaata ideed   Hääletustulemused   Vaata vastuseid   Kommentaarid ()  

Probleem / väide: Kohalikud omavalitsused (KOV) kasutavad nende valduses olevaid avalikke ressursse valimistulemuste mõjutamiseks.

Ettepanek: KOVi ressursside kasutamise seaduslik piiramine valimistulemuse mõjutamiseks (Valimisseadus, Valla- ja linnaeelarve seadus). Ettepanek on avada diskussioon, mille järel vastav Valimisseaduse, Valla- ja linnaeelarve seaduse muutmine, määratlemaks täpsemalt KOVi õigused ressursside kasutamisel.

Probleemi kirjeldus: Kuigi probleem tõuseb teravamalt esile peamiselt Tallinnas, ilmneb probleem ka teistes kohalikes omavalitsustes. Meedia on aastate jooksul korduvalt kajastatud erinevaid juhtumeid, kui KOV on tootnud temale kasutatavate ressursside arvelt hetkel valitseva erakonna huvisid kajastavaid ajalehti, saatnud propagandistlikku ning Vabariigi Valitsust või konkureerivate parteide tegevust mustavaid kirju ja helistanud valijaitele ühepoolse propaganda eesmärgil. Hiljuti kirjutas Hr. Andres Herkel oma blogis, kuidas tema pereliikmele tuli Põhja-Tallinna valitsusest linnapea Savisaare allkirjaga kiri, kus lühidalt öeldes teatati, et linnapea on hea, aga Vabariigi Valitsus halb. Olen saanud ka ise vastavaid kirju aastaid tagasi, mida on kajastanud esilehe uudisena ka ajaleht Postimees. Hetkel on Tallinnas KOV valimiste ajal ilmselt kõige suurem kuluartikkel puude- ja kartulitejagamise reklaam. Tavapäraselt on selliste avalike aktsioonide ja üleskutsete tegemise koht avalik meedia ja KOVi koduleht. Sellise reklaami tegemine on kulukas ja ei täida oma eesmärki - nö "tasuta" kartulikilo hind läheb lõpuks KOVi elanikule väga kalliks maksma. Kartulid tasuta, kuid reklaami maksab KOVi elanik siiski kinni.

Põhiseaduse võrdse kohtlemise punktile tuginedes võiks sellisel juhul olla kõikidel erakondadel õigus saada KOVi eelarvest vahendeid valimisreklaami tegemiseks. Või siis üleüldse keelustada vastav otsene või kaudne tegevus seadusega!

ALUSED KOV omavalitsuse peamiseks raha allikaks on maksud - eelkõige omavalitsuse elanike tuludest laekuvad maksud ning ettevõtlusmaksud. Tegu on avaliku ressursiga, mida saab kasutada KOV omavalitsuse funktsioonide täitmiseks.

KOVi funktsioonid tulenevad KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUSE SEADUSest, kust ei ole võimalik välja lugeda, et KOVi ülesandeks on ressursside kasutamine hetkel võimul oleva Valitsuse tegevuse mustamiseks või propaganda tegemine hetkel KOVis võimul olevale parteile. Ka kaudselt valmisreklaami tegemine on tuvastatav ning seaduse vastane. KOVi kulukohad välja toodud Valla- ja linnaelarve seaduses:

KOV eelarve tulud on assigneeritud:
1) seadusega pandud kohustuste täitmiseks;
2) lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
3) muude vajaduste finantseerimiseks;
4) reservfondi moodustamiseks vähemalt 1% ulatuses eelarve kuludest.

Väidan, et mõned Eesti KOVid ei kasuta tema käsutusse antud resursse sihtotstarbeliselt ning rikuvad sellega seadust. Näiteks Tallinna linnavalitsus ei ole eelmainitud kirjade, ajalehtede jms väljaannetega täitnud KOVi funktsiooni ning ületanud temale antud volitusi ning kasutanud temale antud ressursse isiklikest huvidest lähtuvalt.

Lisaks: Põhiseaduse § 41. sätestab, et Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

KOVi elanikud on tunnistanud, et KOV omavalitsus mõjutab nende poliitilisi veendumusi läbi neile saadetud kirjade, ajalehtede või muul viisil. Suurimaks kaudseks veendumuse muutmise sunnivahendiks on see sama KOVi elaniku poolt makstud maks, mis peab KOVi olema kasutatud eesmärgipäraselt. KOVi elanik eeldab, et ilmselt täidab KOV oma funktsioone - tegelikult seaduse järgi siiski mitte.


Märksõnad: kohalik, omavalitsus, kov, valitsus, seadus, eelarve, resurss
Kategooria: Määramata

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta Seadused