Laupäev, 18. september 2021
  ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Avaleht > Vaata ideed
Erakonnaväline poliitik ja poliitilise tegevuse finantseerimine
Neeme Danziger
Sisestatud: 1. detsember 2008
Vastatud 17. märts 2009
Bookmark and Share
Prindi
Saada kutse
  Vaata ideed   Hääletustulemused   Vaata vastuseid   Kommentaarid ()  

Olen veendunud, et Riigikogu liikme palgaga tegelemine on puhas populism ja meil peaks olema sadu olulisemaid probleeme, mille oma energiat kulutada. Kuna siiski tõstatub see küsimus jätkuvalt ja kütab alati kirgi üles, pakun alljärgnevalt välja ühe ettepaneku, mis näitab, et nimetatud küsimusele saab ka põhimõtteliselt erinevalt läheneda ja mille vastuvõtmisel peaks see probleem lõplikult olematuks muutuma. Lisaks usun, et selle ettepaneku realiseerimine aitab tasakaalustada erakonna ja tema liikme jõuvahekordi ning leevendada rahva õiglustundest johtuvat vimma mõnekümne häälega Riigikogu liikmete hõlptulu üle, aga samas tagada, et populaarne ja tõsist tööd tegev poliitik ka vastavalt tasustatud saaks. Selles ettepanekus on kaks eraldiseisvat osa mida võib käsitleda ka täiesti lahus, kuid siin on nad kokku viidud. Esimene neist on küsimus, millisest summast lähtuda tasude arvestamisel ja praegu on selleks keskmine palk. Minu ettepanekus on siin aasta jooksul eelarvesse laekuv käibemaksu summa. Lähtusin sellest, et nimetatud summa peaks piisavlt hästi kajastama aasta kogutarbimist ja seega riigi elanike summaarset majanduslikku heaolu. Ettepanekus kirjeldatud keerulisem valem on lihtsalt selleks, et Riigikogul ei tekiks kiusatust oma palga suurendamiseks käibemaksu protsenti tõsta. Suuruse pakkumisel lähtusin 2009 aasta eelarvest nii, et erakondadele ja Riigikogu liikmete palkadele tehtud kulutused jääksid samaks.
Ettepaneku olulisem osa on tasude arvestamise viis. Siin on erinevus ühelt poolt isikumandaadi saanud või üksikkandidaadina riigikokku pääsenute ja valimisnimekirja alusel Riigikokku pääsenute vahel, kusjuures isikumandaadi saanud erakonna liikmed saavad ise valida millisel viisil tema poliitilist tegevust finantseeritakse.
Ettepanek käsitleb erakondade tegevuse finantseerimist riigieelarvest ja Riigikogu liikmete töö tasustamist ühe ja sama nähtusena, sest erakonna tegevuse eesmärgiks peakski olema võimu teostamine ja selle oluliseimaks osaks omakorda töö parlamendis. Summad, mis selle tegevuse jaoks riigieelarvest eraldatakse, jagataksegi erakondade ja üksikliikmete vahel vastavalt mandaatide arvule. 
 Erakonna liikmest  Riigikogu saadikud peaksid ellu viima erakonna poliitikat ja on loogiline, kui nende palga määrab ja maksab erakond. Samuti on selge, et erakond oskab kõige paremini hinnata igaühe panust ja vastavalt sellele määrata töötasu. Kui ilma isikumandaadita saadik otsustab vahetada erakonda või hakkab ajama erakonnale vastuvõetamatut poliitikat, ei kaota ta küll Riigikogu mandaati, kuid on ka valijate ees aus, kui erakond tema tegevuse eest enam ei tasu ja ta peab leidma endale teisi tasustamise viise. Isikumandaadiga poliitik aga on saanud valijatelt õiguse iseseisvat poliitikat ajada ja kui ta leiab, et erakonna tegevus enam valijate huvidele ei vasta, on tal võimalus oma osa erakonna tasust eraldada ja iseseisvale poliitilisele tegevusele riigieelarvest tasu saada. Samasugune õigus tasutud saada on üksikkandidaadina kandideerinud Riigikogu liikmel.
Siin tekib sisuliselt uus nähtus: erakonnaväline poliitik. Usun, et see võiks olla heaks tasakaalustajaks erakondadele. Pakun ka võimalust analoogselt Riigikokku mittepääsenud erakondadega, tasuda riigieelarvest toetust teatud osa isikumandaadile vajalikest häältest kogunud üksikkandidaadile tema poolitilise tegevuse tagamiseks.
Järgnevalt pakun konkreetsed sõnastused seadustesse. Olen valmis küsimustele vastamiseks ja täiendavaks kommenteerimiseks.

Erakonnaseadus
§ 125. Eraldised riigieelarvest
(1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus eraldistele riigieelarvest. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga ja jooksva aasta eelarve käibemaksu laekumise prognoosiga. Iga koha kohta Riigikogus eraldatakse erakonnale üks seitsmendik riigieelarve käibemaksu laekumise prognoosi ja kehtiva käibemaksu protsendi suhtest.
(2) Erakond tasub tema nimekirjas Riigikokku valitud Riigikogu liikmete palga sotsiaalmaksu ja kuluhüvitused, vastavalt Riigikogu liikme ja erakonna vahelisele kokkuleppele. Riigikogu liikmele tehtud kulutused ei ole avalikud.
(3) Riigikogus isikumandaadi saanud erakonna nimekirjas kandideerinud Riigikogu liige võib nõuda erakonna eraldise vähendamist ühe Riigikogu koha osa võrra ja hakata enda tegevust ise finantseerima samadel alustel üksikkandidaadina Riigikokku valitud saadikutega. 


Riigikogu liikme staatuse seadus
§ 29. Riigikogu juhtide lisatasu
(1) Riigikogu juhtide lisatasu on Eesti keskmise palga ja käesolevas paragrahvis ettenähtud koefitsiendi korrutis.
(2) Riigikogu esimehe lisatasu koefitsient on 2.
(3) Riigikogu aseesimehe lisatasu koefitsient on 1,5.
(4) Riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe lisatasu koefitsient on 1.
(4) Riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe lisatasu koefitsient on 0,5.

§ 30.
(1) Üksikkandidaadina kandideerinud ja vastava taotluse teinud isikumandaadi saanud Riigikogu liikmele eraldatakse riigieelarvest eraldis, mis on võrdne erakonnaseaduses sätestatud erakonna eraldisega ühe Riigikogu liikme kohta. Need Riigikogu liikmed tasuvad sellest eraldisest oma palga, tegevuskulud, abiliste töötasu ja riigimaksud juhindudes tulumaksuseaduses füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatust. 
(2) Lõikes 1 nimetamata Riigikogu liikme palk ja kuluhüvitised tasutakse selle erakonna poolt, mille nimekirjas ta riigikokku kandideeris nagu on sätestatud erakonnaseaduses.


Märksõnad: erakond riigikogu FIE poliitika
Kategooria: Kodanikuühiskond

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta Seadused