Laupäev, 18. september 2021
  ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Avaleht > Vaata ideed
Teabeanalüüsi- ja Konsultatsioonikeskus infosõjas toimetulemiseks
Jaanus Nurmoja
Sisestatud: 27. august 2008
Arhiveeritud
Bookmark and Share
Prindi
Saada kutse
  Vaata ideed   Hääletustulemused   Vaata vastuseid   Kommentaarid ()  

Vajadust infosõjas vajalike struktuuride kohta on väljendanud mõnedki poliitikud. Minu poolt on samasisuline üleskutse osalusveebis üleskutsete alajaotuses:

https://www.osale.ee/ideed/idea/view/2338

Siinkohal aga annan ülevaate sellest, millised peaksid olema nn infosõja-organisatsiooni funktsioonid.

1. Seniste kogemuste analüüs

Varasema Eesti- ja eestlastevastase retoorika ning vastulausete kaardistamine; olemasolevate vastuväidete kriitiline analüüs ja võimalike uute vastuväidete väljatöötamine

Info kogumine: "minevikumonitooring"

2. Operatiivne tegevus

Eesti-teemaliste väljaütlemiste operatiivne kaardistamine, sobivate vastuväidete leidmine olemasolevate hulgast või uute väljatöötamine, rünnakute pareerimissoovituste edastamine sihtrühmadele

Info kogumine: monitooring reaalajas

3. Tulevikuprognoos ja ennetustöö

Võimalike uute suundade ja prioriteetide väljaselgitamine Eesti-vastases infosõjas, toetudes senistele monitooringuleidudele

4. Sihtrühmad tähtsuse järjekorras

A) president, Riigikogu esimees, peaminister, välisminister, Välisministeerium, diplomaatilised esindused, Riigikogu väliskomisjon, Kaitsepolitseiamet + vastavad pressiteenistused

B) Riigikogu, valitsus, ministeeriumid

C) avalik-õiguslik ringhääling, BNS, eestikeelsed meediaväljaanded (nii üleriigilised kui ka maakondlikud)

D) muud võimalikud sihtrühmad

5. Infoedastusviisid

A) reaalajas - ristviidetega veebikeskkond, mis on ligipääsetav kas ainult sihtrühmale A või A ja B või A, B ja C

B) infobülletäänid e-postiga ja/või eraldi juurdepääsupiirangutega veebikeskkonnas - asutuse/toimetusesiseseks kasutamiseks kõigis sihtrühmades, kus pole reaalajas juurdepääsu veebikeskkonnale

6. Kasutamine

1) reeglina ei tohi infosõja ametkonnas koostatud tekste avalikustada selle ametkonna tekstidena ega muul moel algsel ja terviklikul kujul; sh. infobülletäänidest võib kasutada neis soovitatud väljendusi, mõttekäike jms, kuid neid ei tohi avaldada infosõja ametkonna materjalidena

2) ametkonna materjalide kasutamisel kõnedes, artiklites või mujal ei tohi reeglina viidata sellele ametkonnale

3) juhul, kui peetakse vajalikuks, siis võib luua struktuuriüksuse, kelle arvamusartikleid vajadusel avaldatakse või pakutakse avaldamiseks autorite nimedega ja viitega päritolule.

7. Tõlkimine

1) võõrkeeltest eesti keelde (monitooring)

2) eesti keelest vähemalt inglise, prantsuse, vene keelde (vastuväitesoovitused)

8. Konsultatsioonid muudele sihtrühmadele

Konsultatsioonid toimuvad sihtrühma esindaja ja asutuse eelneval kokkuleppel vahetu nõupidamise vormis asutuse kui konsultatsiooni andja juures. Konsultatsioone võib saada nii eraisik kui ka näiteks erakond.

9. Muud võimalikud funktsioonid, mis on jäänud siin nimetamata, ent mida oskaks pakkuda keegi teine, kas lisaks olemasolevale või mõne minu pakutu asemel

 

VÕIMALIKE PAREERIMISSOOVITUSTE NÄITEID

Juhin ühtlasi tähelepanu, et antud juhul arutame ja hääletame kõnealuse asutuse võimalikke funktsioone ning töö tulemuste võimalikku esitusviisi ja kasutamismalli, kuid mitte näidetes esitatud seisukohti. Kui keegi leiab, et peab näidetes kasutatud seisukohtade üle vaidlema ja hääletama, siis teeb seda kusagil mujal. 

_____________________________________________________________

Eesti võrdlus Lõuna-Aafrikaga

Rünnak: Eesti muulased on apartheidiaegse Lõuna-Aafrika neegrite staatuses

Allikas: link või lingid artiklitele

Edaspidise kordumise tõenäosus: suur

Soovitatav vastuväide või selle mall:

PP.KK.AAAA tt:mm
Eestit võib piltlikult öeldes võrrelda praeguse Lõuna-Aafrika Vabariigiga. Mõlemad on olnud võõrriigi kolooniad, kuid on nüüd vabad. Mõlemas on põliselanikud olnud diskrimineeritud, kuid nüüd enam mitte. Siiski on Lõuna-Aafrikas endiselt palju valgeid koloniste ja nende järeltulijaid ning ka Eestis on endiselt palju Vene koloniste ja nende järeltulijaid. Lõuna-Aafrika Vabariigi juhtkond eesotsas Nelson Mandelaga suhtub aga sallivalt valgesse elanikkonda. Mujal Aafrikas läks valgetel hoopis halvemini. Sallivust venelaste kohaloleku suhtes on üles näidanud ka Eesti võimud sõltumata presidendi isikust ja valitsevatest erakondadest. Enamuses endistest NSV Liidu osadest on neil hoopis halvemini läinud. EN, FR, RU, ...

Vastuväiteid pressis: lingid

________________________________________________________________________

Eesti ja natsism

Rünnak: Eestis ülistatakse natsismi (veteranide kokkutulekud, Saksa poole väejuhid au sees jne)

Allikas: link või lingid artiklitele

Edaspidise kordumise tõenäosus: väga suur

Soovitatav vastuväide või selle mall:

PP.KK.AAAA tt:mm (viimati lisatud)
Kui Eestis ülistatakse natsismi (rahvussotsialismi), siis tuleks omaaegne natsipartei (Saksa Rahvussotsialistlik Tööpartei) ning kogu Hitleri ideoloogia postuumselt ümber nimetada. Eesti Vabariigis deklareeris rahvussotsialismi mittepooldamist avalikult igaüks, kes vähegi sai. Sõja ajal võitles eestlane saksa ridades mitte natsismi pärast, vaid sellepärast, et vastas oli NSV Liit. Sakslased teadsid suurepäraselt, et tarvitseb vaid lääneriikidel avada teine rinne Baltikumis, kui baltlased heidavad sõbramaskid eest - samamoodi, nagu alates 1980-ndate lõpust käitus enamus NSVL võimustruktuurides (sh juhtivatel kohtadel) töötanud eestlastest. . EN, FR, RU, ...

PP.KK.AAAA tt:mm (varajasem, kehtiv)
Siin on võimalik varem väljatöötatud vastulause, mida infosõja ametkonna arvates saaks endiselt kasutada. . EN, FR, RU, ...

Vastuväiteid pressis: lingid

 NB! Tegemist on VÄLJATÖÖTATUD SOOVITUSTE mallidega, st. lõppversioonidega. Väljatöötamisstaadiumis olev materjal oleks arvatavasti rohkemate infoväljadega, näiteks töösse kaasatud erinevate osapoolte, ekspertide jms. arvamuste tarvis ning mõistagi nähtav vaid neile, kes on väljatöötamisse kaasatud.

______________________________________________________________________

KASUTAMINE AVALIKES TEKSTIDES, INTERVJUUDES jne VIIMASE NÄITE NAJAL

Pakutud vastuväiteid VÕIB kasutada muu materjali koosseisus muutmata kujul, kuid ilma päritolule viitavate atribuutideta:

/eelnev tekst/

Kui Eestis ülistatakse natsismi (rahvussotsialismi), siis tuleks omaaegne natsipartei (Saksa Rahvussotsialistlik Tööpartei) ning kogu Hitleri ideoloogia postuumselt ümber nimetada. Eesti Vabariigis deklareeris rahvussotsialismi mittepooldamist avalikult igaüks, kes vähegi sai. Sõja ajal võitles eestlane saksa ridades mitte natsismi pärast, vaid sellepärast, et vastas oli NSV Liit. Saksa võimurid teadsid seda suurepäraselt, nagu ka seda, et tarvitseb vaid lääneriikidel avada teine rinne Baltikumis, kui baltlased heidavad sõbramaskid eest - samamoodi, nagu alates 1980-ndate lõpust käitus enamus NSVL võimustruktuurides (sh juhtivatel kohtadel) töötanud eestlastest.

/järgnev tekst/

EELISTATUD on kasutamine ümbersõnastatud või täiendatud kujul, näiteks nii:

/eelnev tekst/

Selliseid mõtteavaldusi lugedes tundub, et omaaegne Hitleri natsipartei ja natsism ise tuleb ümber nimetada. Eestlased põlgasid seda ideoloogiat nii enne kui ka pärast sõda. Näiteks juudi kui vaenlase kuju eksisteeris vaid propagandatekstides ja üksnes sellepärast, et see oli kohustuslik, mitte aga eestlaste peades. Rahvuslikku vaenu ei tekitanud isegi asjaolu, et hävituspataljonidesse oli värvatud palju juute, selle rahvuse esindajate olemasolu 14.06.41 küüditatude hulgas aga vaikiti Saksa ajal maha.

Hitlerlik natsism ja eestlaste mõttemaailm on tegelikult vastandid. Üks nõudis endale eluruumi teiste arvelt. Teine aga on ise läbi sajandite taoliste eluruuminõudjate (viimati Venemaa) ohver, kusjuures ise eelistanud jääda oma rahvuskodu piiridesse ja mitte ahnitseda võõraid maid. Ühe rahvusluse sisu oli teiste hävitamine, teise rahvusluse sisuks aga enda püsimajäämine ja arenemine. Samas - püsimajäämise vajaduse tõttu on kollaborantide teatud hulk olnud eestlastele sama vajalik kui pagulasorganisatsioonid, seda nii Saksa kui ka NL okupatsiooni tingimustes. Saksa ajal olid eestlastest "kollaborandid" valmis oma isandatale noa selga lööma - selleks olnuks tarvis vaid lääneliitlaste sissetungi. Paraku oli vastas vaid NSVL... Noa selgalöömine oma leivaisadele õnnestus vaid järgmistel "kollaborantidel". Tõsi, alles pool sajandit hiljem, niipea, kui Kremli käsi nõrgenes. Tähtis oli teatud inimeste olemasolu õigel ajal ja õiges kohas ning valmidus tegutsemiseks (ja tegutsemine) õiges suunas, sõltumata sellest, millist ideoloogiat võõrvõim esindas.

Huvitaval kombel paistavad sakslased olevat baltlastele selle "reetmisvalmiduse" andestanud. Kremlis aga ei suudeta siiani eestlastele "reetmist" andestada, olgu siis reedetu rollis impeeriumimeelsed Judenitši valgekaartlased või Nõukogude kommunistid. 

 _______________________________________________________________________

Juhin veel kord tähelepanu, et antud juhul arutame ja hääletame kõnealuse asutuse võimalikke funktsioone ning töö tulemuste võimalikku esitusviisi ja kasutamismalli, kuid mitte näidetes esitatud seisukohti. Kui keegi leiab, et peab näidetes kasutatud seisukohtade üle tingimata vaidlema ja hääletama, siis teeb seda kusagil mujal. 


Märksõnad: infosõda, propaganda, eestivastane
Kategooria: IT ja infoühiskond

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta Seadused